Gdynia Młoda Liga

Gdynia Młoda Liga

  • :

Gdynia Młoda Liga to program realizowany przez Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki oraz Fundację Aktywnie i Zdrowo przy udziale Urzędu Miasta oraz sponsorów, których udaje się pozyskać w trakcie rozgrywek zapewniających m.in. wody i dyplomy dla dzieci. Przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia jest organizacja systemu rozgrywek koszykówki dziewcząt w szkołach podstawowych.

Celem rozgrywek jest rozpowszechnianie koszykówki jako sportu ogólnorozwojowego wśród dziewcząt szkół podstawowych. W roku 2020 do rozgrywek przystąpiło 17 szkół podstawowych (łącznie ponad 140 dziewczynek z roczników 2008,2009 i młodszych). Każda ze szkół otrzymała 2 komplety profesjonalnych strojów meczowych.

Gdynia Młoda Liga – to liga koszykówki szkolnej, gdzie mecze rozgrywane są systemem turniejowym, na jeden kosz i sposobem 3×3, co niewątpliwie zwiększa atrakcyjność rywalizacji wśród początkujących. Do składu drużyn szkolnych wybrano po 6 dziewczynek z rocznika 2009 i młodszych. Skład reprezentacji szkolnej może się zmieniać  na każdy kolejny turniej przy zachowaniu zasady rocznika.

W 2020 roku nie udało się przeprowadzić większej ilości turniejów gdyż pandemia spowodowana wirusem COVID uniemożliwiła przeprowadzenie i organizację wielu wydarzeń w tym turniejów sportowych. Odbył się 1 turniej koszykówki dla dziewczynek z  gdyńskich szkół podstawowych.